Opiskelijakunnan toiminta nettilukiossa

Opiskelijakunnan oma yhteinen tekeminen ja erilaiset yhteenliittymät ovat keskeinen osa oppilaitoksen elävän verkkoyhteisön syntymistä ja toimivuutta. Otavan Opiston Nettilukion opiskelija Jussi Suominen bloggaa Nettilukion tutorin blogi:ssa millaista on toimia tutorina etäopiskelussa.

Oppikamussa etäohjaajat ovat olleet apuna opiskelijakunnan käynnistämisessä. Varsinaisesti oppilaskunta on opiskelijoiden itsensä omaehtoista toimintaa. Jussi esittelee bloggauksessaan 21.5.2018 Opiston opiskelijakunnan toimintaa:

”Nettilukiossa aloitettiin viime vuonna opiskelijakunnan toiminta ja olen ollut mukana toiminnassa alusta lähtien. Ajattelin kirjoittaa tänne blogiin tekstin, jossa kerron hieman opiskelijakunnan toiminnasta ja omista kokemuksistani opiskelijakuntaan liittyen. Tekstin lopusta löytyy yhteenveto opiskelijakunnan toiminnasta, johon olen koonnut keskeisimmät opiskelijakuntaan liittyvät asiat. Toivottavasti tämä tekstin myötä opiskelijakunnan toiminnasta saa selkeämmän käsityksen ja kiinnostus opiskelijakuntaa kohtaan herää.

Millaista on opiskelijakunnan toiminta? Mitä opiskelijakunnassa tehdään?

Opiskelijakunnan kautta opiskelijakunnan jäsenet pääsevät vaikuttamaan nettilukion toimintaan ja saavat olla mukana nettilukion toiminnan kehittämisessä. Opiskelijakunnalla on oma Facebook-ryhmä, jossa keskustellaan vapaamuotoisesti monista nettilukion ja opiskelijakunnan toiminnan kehittämiseen liittyvistä asioista. Oppimisympäristö Muikusta löytyy myös Opiskelijakunta-kurssi, johon voi ilmoittautua. Lisäksi järjestetään aina silloin tällöin opiskelijakunnan kokouksia, jotka käydään AC:n välityksellä. Opiskelijakunnassa saa vapaasti kertoa omia ideoita siitä, miten nettilukion ja opiskelijakunnan toimintaa voitaisiin kehittää. Myös nettilukiossa esiintyvistä puutteista saa kertoa ja parannusehdotuksia esittää.

Yksi keskeinen osa-alue opiskelijakunnan toimintaa on opiskelijatorien järjestäminen. Opiskelijatorit muistuttavat nettikoulutuksen toreja, mutta ne eroavat nettikoulutuksen toreista siinä, että ne ovat opiskelijavetoisia ja niissä on usein vapaamuotoisempaa keskustelua kuin ohjaajavetoisissa nettikoulutuksen toreissa. Itse olen ollut mukana järjestämässä melkein jokaista opiskelijatoria ja niiden järjestäminen on ollut antoisaa.

Opiskelijakunnan kautta voi päästä myös tutoriksi ja itsekin pääsin tutoriksi opiskelijakunnan kautta.

Kokemuksiani opiskelijakunnasta

Olen kokenut opiskelijakunnan toiminnan tärkeäksi osaksi nettilukio-opintoja ja se on antanut minulle paljon lisävirtaa opintoihin, auttanut jaksamaan opinnoissa ja ollut hyvää vaihtelua opintoihin. Opiskelijakunnassa olen kokenut olevani tärkeä tekijä yhteisössä ja olen päässyt vaikuttamaan nettilukion toimintaan. Opiskelijakunnan kautta olen myös tutustunut paremmin muutamaan opiskelijaan ja saanut muutaman opiskelukaverin. Opiskelijakunnassa on todella hyvä yhteishenki ja opiskelijakunnan jäsenet ovat todella mukavia.

Suosittelen lämpimästi opiskelijakuntaan liittymistä, jos toiminta yhtään kiinnostaa. Opiskelijakunnan jäsenyys ei sido eikä velvoita mihinkään ja opiskelijakunnan toiminnassa saa olla mukana sellaisella panoksella kuin itse haluaa. Toiminnan kehittämiseen, opiskelijakunnan kokouksiin ja opiskelijatorien järjestämiseen saa siis osallistua sen verran kuin itse haluaa.

Opiskelijakunta pähkinänkuoressa

  • Opiskelijakunnan kautta opiskelijakunnan jäsenet pääsevät vaikuttamaan nettilukion ja opiskelijakunnan toimintaan.
  • Opiskelijakunnassa kehitetään nettilukion ja opiskelijakunnan toimintaa.
  • Opiskelijakunnalla on oma Facebook-ryhmä, jossa keskustellaan nettilukion ja opiskelijakunnan toiminnasta. Facebook-ryhmässä voi myös mm. kertoa nettilukion puutteista ja ehdottaa parannusehdotuksia nettilukion toimintaan.
  • Oppimisympäristö Muikusta löytyy Opiskelijakunta-niminen kurssi, jolle opiskelijakunnan jäsenet voivat liittyä.
  • Opiskelijakunnassa pidetään silloin tällöin AC:n välityksellä kokouksia, joissa keskustellaan nettilukion ja opiskelijakunnan toiminnasta sekä muista asioista vapaamuotoisesti.
  • Opiskelijakunnassa on todella hyvä yhteishenki ja opiskelijakunnan jäsenet ovat todella mukavia. Erilaisia ideoita saa heittää vapaasti eikä tarvitse pelätä, että saisi huonoa palautetta tai ilkeitä, asiattomia kommentteja toisilta jäseniltä.
  • Opiskelijakunnan toiminnassa saa olla mukana sellaisella panoksella kuin itse haluaa. Opiskelijakunnan jäsenyys ei sido eikä velvoita mihinkään. Jäsenyys ei myöskään maksa mitään. Opiskelijakunnasta voi erota koska vaan.
  • Opiskelijakunta järjestää opiskelijatoreja, jotka muistuttavat nettikoulutuksen toreja. Opiskelijatorit eroavat nettikoulutuksen toreista siinä, että ne ovat opiskelijavetoisia ja niissä on vapaamuotoisempaa keskustelua kuin nettikoulutuksen toreilla.
  • Opiskelijakunnan kautta voi päästä tutoriksi.”

 

Oppikamun ohjauskokeilu: Tsemppiryhmä

Perustimme keväällä 2017 vapaaehtoisen Tsemppiryhmän niille opiskelijoille, jotka kaipaavat tsemppausta ja potkua etäopintoihin. Tavoitteena oli opiskelijoiden omien kokemusten jakaminen ja yhteys toisiin opiskelijoihin. Tsemppauksen pienryhmiä on ylläpidettu Otavan Opistolla aiemminkin, mutta Oppikamussa toimintatapaa voitiin kokeilla normaalia laajemmin.

Tsemppiryhmästä kerrottiin etukäteen Otavan Opiston omassa Muikku -verkko-oppimisympäristössä sekä Facebookissa. Aiheen suosion myötä luotiin aamu- ja iltapäiväryhmät, jotka avattiin kaikille kiinnostuneille opiskelijoille keväällä 2017. Kaikki alunperin ilmoittautuneet eivät kuitenkaan lähteneet mukaan ryhmään. Matkan aikana kaivattiin myös uusia jäseniä ja ryhmä avattiinkin kaikille opiskelijoille alkuvuodesta 2018.

Käytännössä tsemppiryhmätoiminta on tarkoittanut, että kerran viikossa  sovittuun aikaan on noin tunnin pituinen kokoontuminen Adobe Connect-videoneuvotteluohjelman kautta. Tapaamisissa on mukana tsemppiryhmäläisiä sekä 1-2 verkko-ohjaajaa. Kokoontumisen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun esimerkiksi chatin kautta tai halutessaan äänellä. Näiden lisäksi opiskelijoilla on oma vertaistukiryhmä Facebookissa.

together-2450090_1280-pixelbay

Tapaamisessa keskustellaan vapaamuotoisesti yleisesti opiskelukuulumisista, mahdollisista tulevista opiskelutavoitteista, opiskelijoiden kysymyksistä tai jostakin teemasta. Tapaamisissa on tehty myös pieniä harjoituksia ja tehtäviä, jotka liittyvät opintoihin, opiskelumotivaatioon, ajankäyttöön yms. Vaikka tapaamisissa on tehty ohjattuja harjoituksia, pyrkimys on, että opiskelijat löytäisivät harjoitusten avulla toisiaan ja pääsisivät tutustumaan toinen toisiinsa.

Tsemppiryhmässä mukana olleet opiskelijat ovat pitäneet tsemppiryhmiin osallistumisesta ja saaneet siitä apua omien opintojen etenemiseen. Opiskelijoiden palaute ryhmästä on ollut erittäin positiivista: ”älyttömän iso hyöty vertaisuudesta ollut”. Moni etäopiskelijoistamme kaipaa toisia opiskelijoita, mutta heillä ei välttämättä ole aikaa tai keinoja toistensa löytämiseen.

Ohjaustoimena Tsemppiryhmän käynnistäminen alussa vie aikaa, mutta käynnistyttyään toiminta antaa paljon ja kantaa eteenpäin :-).

Kuvituskuva: https://pixabay.com

Lähtötilanne vertaisuuteen ja verkkoyhteisöllisyyteen Otavan Opistolla

Otavan Opisto on vuonna 1892 perustettu sitoutumaton kansanopisto. Vuonna 2017 Otavan Opisto täytti siis jo 125 vuotta. Otavan Opisto on ehtinyt tarjota pitkään etäopiskelua. Nettilukiomme täytti 20 vuotta syksyllä 2017. Nettilukion kautta on mahdollista opiskella koko aikuislukion oppimäärä täysin etäopintoina, itsenäisesti omaan tahtiin.

Nettilukion lisäksi tarjoamme  mahdollisuuden opiskella aikuisten perusopetuksen oppimäärän Nettiperuskoulussa sekä lähiopetusta Otavan kampuksella Bändilinjasta pääsykoevalmennuksiin, vapaan sivistystyön kursseja ja monipuolista peruskoulutusta muun muassa maahanmuuttajille.  

Otavanopisto-paarakennus-720-477

Otavan Opiston 125-vuotias päärakennus.

Suurin osa opiskelijoistamme opiskelee etänä. Tällä hetkellä Nettilukiossa opiskelee noin 800 opiskelijaa sekä nettiperuskoulussa vajaa 100 opiskelijaa. Opinnot voi aloittaa joustavasti milloin tahansa pitkin vuotta ja kurssit on mahdollista opiskella itsenäisesti omaan tahtiin omien aikataulujen mukaisesti. Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle nimetään oma henkilökohtainen verkko-ohjaaja. Tämä mahdollisuus aloittaa opinnot ympäri vuoden tuo ryhmäyttämiseen haasteita.  

Opintojen tueksi Opisto on kehittänyt oma Muikku-verkko-oppimisympäristön, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. Voimme kehittää juuri sellaisia etäopiskelu-ominaisuuksia, joita tarvitsemme opiskelijoidemme kanssa. Muikku mahdollistaa esimerkiksi chatin ja opiskelijaprofiilien tekemisen, jotka ovat Oppikamu -hankkeessa tunnistettu verkkoyhteisöllisyyden elementeiksi.

Otavan Opisto on tunnistanut verkkoyhteisöllisyyden ja vertaisuuden merkityksen yhteisopiskelussa ja opintojen etenemisessä. Suuren opiskelijamäärän vuoksi olemme kuitenkin keskittyneet vuosien varrella henkilökohtaiseen ja ryhmäohjaukseen. Oppikamu -hanke on mahdollistanut verkkovertaisuuden edistämisen ja sopivien toimintatapojen kokeilemisen nopealla kehityssyklillä.