Oppikamun ohjauskokeilu: Tsemppiryhmä

Perustimme keväällä 2017 vapaaehtoisen Tsemppiryhmän niille opiskelijoille, jotka kaipaavat tsemppausta ja potkua etäopintoihin. Tavoitteena oli opiskelijoiden omien kokemusten jakaminen ja yhteys toisiin opiskelijoihin. Tsemppauksen pienryhmiä on ylläpidettu Otavan Opistolla aiemminkin, mutta Oppikamussa toimintatapaa voitiin kokeilla normaalia laajemmin.

Tsemppiryhmästä kerrottiin etukäteen Otavan Opiston omassa Muikku -verkko-oppimisympäristössä sekä Facebookissa. Aiheen suosion myötä luotiin aamu- ja iltapäiväryhmät, jotka avattiin kaikille kiinnostuneille opiskelijoille keväällä 2017. Kaikki alunperin ilmoittautuneet eivät kuitenkaan lähteneet mukaan ryhmään. Matkan aikana kaivattiin myös uusia jäseniä ja ryhmä avattiinkin kaikille opiskelijoille alkuvuodesta 2018.

Käytännössä tsemppiryhmätoiminta on tarkoittanut, että kerran viikossa  sovittuun aikaan on noin tunnin pituinen kokoontuminen Adobe Connect-videoneuvotteluohjelman kautta. Tapaamisissa on mukana tsemppiryhmäläisiä sekä 1-2 verkko-ohjaajaa. Kokoontumisen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun esimerkiksi chatin kautta tai halutessaan äänellä. Näiden lisäksi opiskelijoilla on oma vertaistukiryhmä Facebookissa.

together-2450090_1280-pixelbay

Tapaamisessa keskustellaan vapaamuotoisesti yleisesti opiskelukuulumisista, mahdollisista tulevista opiskelutavoitteista, opiskelijoiden kysymyksistä tai jostakin teemasta. Tapaamisissa on tehty myös pieniä harjoituksia ja tehtäviä, jotka liittyvät opintoihin, opiskelumotivaatioon, ajankäyttöön yms. Vaikka tapaamisissa on tehty ohjattuja harjoituksia, pyrkimys on, että opiskelijat löytäisivät harjoitusten avulla toisiaan ja pääsisivät tutustumaan toinen toisiinsa.

Tsemppiryhmässä mukana olleet opiskelijat ovat pitäneet tsemppiryhmiin osallistumisesta ja saaneet siitä apua omien opintojen etenemiseen. Opiskelijoiden palaute ryhmästä on ollut erittäin positiivista: ”älyttömän iso hyöty vertaisuudesta ollut”. Moni etäopiskelijoistamme kaipaa toisia opiskelijoita, mutta heillä ei välttämättä ole aikaa tai keinoja toistensa löytämiseen.

Ohjaustoimena Tsemppiryhmän käynnistäminen alussa vie aikaa, mutta käynnistyttyään toiminta antaa paljon ja kantaa eteenpäin :-).

Kuvituskuva: https://pixabay.com