Opiskelijakunta verkkoon

adventure backlit dawn dusk
Photo by Pixabay on Pexels.com

Perinteisesti eri lukioissa toimivat opiskelijakunnat edistävät opiskeljoiden opiskeluviihtyvyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Opiskeltaessa verkossa tällaisen yhteisön rakentaminen ei välttämättä ole aivan mutkatonta. Etäoppilaitoksessa opiskelijakunnan tai vastaavan opiskelijoiden omatoimisuuden rakentamiseen saatetaan tarvita ohjaajien ja opettajien taustatukea, jotta opiskelijat löytävät toinen toisensa sekä tilat missä kokoontua. Toisin kuin fyysisellä kampuksella, verkko-opiskelussa ei ole luontaisia kohtaamisen paikkoja, kuten ruokala ja erilaiset yhteiset tapahtumat. Vertaisuus -ajattelun juurruttamiseen ja asteittaiseen siirtymiseen edistyneiltä opiskelijoilta uusille kannattaakin panostaa.

Nettilukiossa oli jo aiemmin käynnistelty ajatusta opiskelijakunnan perustamisesta ja Oppikamu-hankkeen myötä tuo ajatus sai tuulta alleen. Muutama ohjaaja lähti miettimään erilaisia mahdollisuuksia, miten voidaan luoda opiskelijoille puitteet kohdata toinen toisiaan verkossa sekä edistää verkko-opiskelijoiden etuja kaikessa Nettilukion toiminnassa.

Saimme mukaan muutamia innokkaita opiskelijoita. Varsinaisesti aloitimme toiminnan sillä, että pidimme heille Adobe Connectin kautta tapaamisen, jossa yhdessä pohdimme, mitä opiskelijakuntatoiminta nettilukiossa voisi olla. Opiskelijat lähtivätkin sitä innoissaan miettimään eteenpäin ja alkoivat pohtimaan erilaisia tapoja, joilla voisivat omalta osaltaan viedä yhteisöllisyyttä eteenpäin. Yksi konkreettinen tapa on opiskelijavetoiset torit, joilla opiskelijat käsittelevät yhdessä niitä teemoja, jotka he itse kokevat tärkeiksi. Lisäksi opiskelijakunta on perustanut Facebookiin oman keskusteluryhmän opiskelijoille kokemusten vaihtoa varten. Lisäksi muutamia läksypiirikokeiluja on ollut, joissa ideana on tehdä yhdessä “läksyjä” Adobe Connectin kautta esim. tiettyyn oppiaineeseen liittyen. Tämä kokeilu jalostui myöhemmin Facebookin eri kursseihin liittyviin keskusteluryhmiin.

Opiskelijakunnan jäsenten kanssa olemme kokoontuneet useasti lukuvuoden 2017-2018 aikana. Näissä tapaamisissa on toiminnan suunnittelun lisäksi saatu hienosti myös erilaisia kehittämisideoita nettilukion toiminnan osalta opiskelijoilta. Opiskelijakuntatoiminta on mukavasti pyörähtänyt kuluneen vuoden aikana käyntiin ja tästä onkin hyvä syksyllä jatkaa. Toivottavasti saamme myös uusia innokkaita opiskelijoita mukaan toimintaan!

Aiemmassa kirjoituksissa Nettilukion opiskelijatutor Jussi kertoo kokemuksia opiskelijakunnan toiminnasta.