Opiskelijakunnan toiminta nettilukiossa

Opiskelijakunnan oma yhteinen tekeminen ja erilaiset yhteenliittymät ovat keskeinen osa oppilaitoksen elävän verkkoyhteisön syntymistä ja toimivuutta. Otavan Opiston Nettilukion opiskelija Jussi Suominen bloggaa Nettilukion tutorin blogi:ssa millaista on toimia tutorina etäopiskelussa.

Oppikamussa etäohjaajat ovat olleet apuna opiskelijakunnan käynnistämisessä. Varsinaisesti oppilaskunta on opiskelijoiden itsensä omaehtoista toimintaa. Jussi esittelee bloggauksessaan 21.5.2018 Opiston opiskelijakunnan toimintaa:

”Nettilukiossa aloitettiin viime vuonna opiskelijakunnan toiminta ja olen ollut mukana toiminnassa alusta lähtien. Ajattelin kirjoittaa tänne blogiin tekstin, jossa kerron hieman opiskelijakunnan toiminnasta ja omista kokemuksistani opiskelijakuntaan liittyen. Tekstin lopusta löytyy yhteenveto opiskelijakunnan toiminnasta, johon olen koonnut keskeisimmät opiskelijakuntaan liittyvät asiat. Toivottavasti tämä tekstin myötä opiskelijakunnan toiminnasta saa selkeämmän käsityksen ja kiinnostus opiskelijakuntaa kohtaan herää.

Millaista on opiskelijakunnan toiminta? Mitä opiskelijakunnassa tehdään?

Opiskelijakunnan kautta opiskelijakunnan jäsenet pääsevät vaikuttamaan nettilukion toimintaan ja saavat olla mukana nettilukion toiminnan kehittämisessä. Opiskelijakunnalla on oma Facebook-ryhmä, jossa keskustellaan vapaamuotoisesti monista nettilukion ja opiskelijakunnan toiminnan kehittämiseen liittyvistä asioista. Oppimisympäristö Muikusta löytyy myös Opiskelijakunta-kurssi, johon voi ilmoittautua. Lisäksi järjestetään aina silloin tällöin opiskelijakunnan kokouksia, jotka käydään AC:n välityksellä. Opiskelijakunnassa saa vapaasti kertoa omia ideoita siitä, miten nettilukion ja opiskelijakunnan toimintaa voitaisiin kehittää. Myös nettilukiossa esiintyvistä puutteista saa kertoa ja parannusehdotuksia esittää.

Yksi keskeinen osa-alue opiskelijakunnan toimintaa on opiskelijatorien järjestäminen. Opiskelijatorit muistuttavat nettikoulutuksen toreja, mutta ne eroavat nettikoulutuksen toreista siinä, että ne ovat opiskelijavetoisia ja niissä on usein vapaamuotoisempaa keskustelua kuin ohjaajavetoisissa nettikoulutuksen toreissa. Itse olen ollut mukana järjestämässä melkein jokaista opiskelijatoria ja niiden järjestäminen on ollut antoisaa.

Opiskelijakunnan kautta voi päästä myös tutoriksi ja itsekin pääsin tutoriksi opiskelijakunnan kautta.

Kokemuksiani opiskelijakunnasta

Olen kokenut opiskelijakunnan toiminnan tärkeäksi osaksi nettilukio-opintoja ja se on antanut minulle paljon lisävirtaa opintoihin, auttanut jaksamaan opinnoissa ja ollut hyvää vaihtelua opintoihin. Opiskelijakunnassa olen kokenut olevani tärkeä tekijä yhteisössä ja olen päässyt vaikuttamaan nettilukion toimintaan. Opiskelijakunnan kautta olen myös tutustunut paremmin muutamaan opiskelijaan ja saanut muutaman opiskelukaverin. Opiskelijakunnassa on todella hyvä yhteishenki ja opiskelijakunnan jäsenet ovat todella mukavia.

Suosittelen lämpimästi opiskelijakuntaan liittymistä, jos toiminta yhtään kiinnostaa. Opiskelijakunnan jäsenyys ei sido eikä velvoita mihinkään ja opiskelijakunnan toiminnassa saa olla mukana sellaisella panoksella kuin itse haluaa. Toiminnan kehittämiseen, opiskelijakunnan kokouksiin ja opiskelijatorien järjestämiseen saa siis osallistua sen verran kuin itse haluaa.

Opiskelijakunta pähkinänkuoressa

  • Opiskelijakunnan kautta opiskelijakunnan jäsenet pääsevät vaikuttamaan nettilukion ja opiskelijakunnan toimintaan.
  • Opiskelijakunnassa kehitetään nettilukion ja opiskelijakunnan toimintaa.
  • Opiskelijakunnalla on oma Facebook-ryhmä, jossa keskustellaan nettilukion ja opiskelijakunnan toiminnasta. Facebook-ryhmässä voi myös mm. kertoa nettilukion puutteista ja ehdottaa parannusehdotuksia nettilukion toimintaan.
  • Oppimisympäristö Muikusta löytyy Opiskelijakunta-niminen kurssi, jolle opiskelijakunnan jäsenet voivat liittyä.
  • Opiskelijakunnassa pidetään silloin tällöin AC:n välityksellä kokouksia, joissa keskustellaan nettilukion ja opiskelijakunnan toiminnasta sekä muista asioista vapaamuotoisesti.
  • Opiskelijakunnassa on todella hyvä yhteishenki ja opiskelijakunnan jäsenet ovat todella mukavia. Erilaisia ideoita saa heittää vapaasti eikä tarvitse pelätä, että saisi huonoa palautetta tai ilkeitä, asiattomia kommentteja toisilta jäseniltä.
  • Opiskelijakunnan toiminnassa saa olla mukana sellaisella panoksella kuin itse haluaa. Opiskelijakunnan jäsenyys ei sido eikä velvoita mihinkään. Jäsenyys ei myöskään maksa mitään. Opiskelijakunnasta voi erota koska vaan.
  • Opiskelijakunta järjestää opiskelijatoreja, jotka muistuttavat nettikoulutuksen toreja. Opiskelijatorit eroavat nettikoulutuksen toreista siinä, että ne ovat opiskelijavetoisia ja niissä on vapaamuotoisempaa keskustelua kuin nettikoulutuksen toreilla.
  • Opiskelijakunnan kautta voi päästä tutoriksi.”