Oppikamun ohjauskokeilu: Tsemppiryhmä

Perustimme keväällä 2017 vapaaehtoisen Tsemppiryhmän niille opiskelijoille, jotka kaipaavat tsemppausta ja potkua etäopintoihin. Tavoitteena oli opiskelijoiden omien kokemusten jakaminen ja yhteys toisiin opiskelijoihin. Tsemppauksen pienryhmiä on ylläpidettu Otavan Opistolla aiemminkin, mutta Oppikamussa toimintatapaa voitiin kokeilla normaalia laajemmin.

Tsemppiryhmästä kerrottiin etukäteen Otavan Opiston omassa Muikku -verkko-oppimisympäristössä sekä Facebookissa. Aiheen suosion myötä luotiin aamu- ja iltapäiväryhmät, jotka avattiin kaikille kiinnostuneille opiskelijoille keväällä 2017. Kaikki alunperin ilmoittautuneet eivät kuitenkaan lähteneet mukaan ryhmään. Matkan aikana kaivattiin myös uusia jäseniä ja ryhmä avattiinkin kaikille opiskelijoille alkuvuodesta 2018.

Käytännössä tsemppiryhmätoiminta on tarkoittanut, että kerran viikossa  sovittuun aikaan on noin tunnin pituinen kokoontuminen Adobe Connect-videoneuvotteluohjelman kautta. Tapaamisissa on mukana tsemppiryhmäläisiä sekä 1-2 verkko-ohjaajaa. Kokoontumisen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun esimerkiksi chatin kautta tai halutessaan äänellä. Näiden lisäksi opiskelijoilla on oma vertaistukiryhmä Facebookissa.

together-2450090_1280-pixelbay

Tapaamisessa keskustellaan vapaamuotoisesti yleisesti opiskelukuulumisista, mahdollisista tulevista opiskelutavoitteista, opiskelijoiden kysymyksistä tai jostakin teemasta. Tapaamisissa on tehty myös pieniä harjoituksia ja tehtäviä, jotka liittyvät opintoihin, opiskelumotivaatioon, ajankäyttöön yms. Vaikka tapaamisissa on tehty ohjattuja harjoituksia, pyrkimys on, että opiskelijat löytäisivät harjoitusten avulla toisiaan ja pääsisivät tutustumaan toinen toisiinsa.

Tsemppiryhmässä mukana olleet opiskelijat ovat pitäneet tsemppiryhmiin osallistumisesta ja saaneet siitä apua omien opintojen etenemiseen. Opiskelijoiden palaute ryhmästä on ollut erittäin positiivista: ”älyttömän iso hyöty vertaisuudesta ollut”. Moni etäopiskelijoistamme kaipaa toisia opiskelijoita, mutta heillä ei välttämättä ole aikaa tai keinoja toistensa löytämiseen.

Ohjaustoimena Tsemppiryhmän käynnistäminen alussa vie aikaa, mutta käynnistyttyään toiminta antaa paljon ja kantaa eteenpäin :-).

Kuvituskuva: https://pixabay.com

Lähtötilanne vertaisuuteen ja verkkoyhteisöllisyyteen Otavan Opistolla

Otavan Opisto on vuonna 1892 perustettu sitoutumaton kansanopisto. Vuonna 2017 Otavan Opisto täytti siis jo 125 vuotta. Otavan Opisto on ehtinyt tarjota pitkään etäopiskelua. Nettilukiomme täytti 20 vuotta syksyllä 2017. Nettilukion kautta on mahdollista opiskella koko aikuislukion oppimäärä täysin etäopintoina, itsenäisesti omaan tahtiin.

Nettilukion lisäksi tarjoamme  mahdollisuuden opiskella aikuisten perusopetuksen oppimäärän Nettiperuskoulussa sekä lähiopetusta Otavan kampuksella Bändilinjasta pääsykoevalmennuksiin, vapaan sivistystyön kursseja ja monipuolista peruskoulutusta muun muassa maahanmuuttajille.  

Otavanopisto-paarakennus-720-477

Otavan Opiston 125-vuotias päärakennus.

Suurin osa opiskelijoistamme opiskelee etänä. Tällä hetkellä Nettilukiossa opiskelee noin 800 opiskelijaa sekä nettiperuskoulussa vajaa 100 opiskelijaa. Opinnot voi aloittaa joustavasti milloin tahansa pitkin vuotta ja kurssit on mahdollista opiskella itsenäisesti omaan tahtiin omien aikataulujen mukaisesti. Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle nimetään oma henkilökohtainen verkko-ohjaaja. Tämä mahdollisuus aloittaa opinnot ympäri vuoden tuo ryhmäyttämiseen haasteita.  

Opintojen tueksi Opisto on kehittänyt oma Muikku-verkko-oppimisympäristön, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. Voimme kehittää juuri sellaisia etäopiskelu-ominaisuuksia, joita tarvitsemme opiskelijoidemme kanssa. Muikku mahdollistaa esimerkiksi chatin ja opiskelijaprofiilien tekemisen, jotka ovat Oppikamu -hankkeessa tunnistettu verkkoyhteisöllisyyden elementeiksi.

Otavan Opisto on tunnistanut verkkoyhteisöllisyyden ja vertaisuuden merkityksen yhteisopiskelussa ja opintojen etenemisessä. Suuren opiskelijamäärän vuoksi olemme kuitenkin keskittyneet vuosien varrella henkilökohtaiseen ja ryhmäohjaukseen. Oppikamu -hanke on mahdollistanut verkkovertaisuuden edistämisen ja sopivien toimintatapojen kokeilemisen nopealla kehityssyklillä.